Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2019

tereseek
6494 e312 400
Reposted fromscared scared viapoppyseed poppyseed
tereseek
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viasistersofmercy sistersofmercy
tereseek
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianotoco notoco
tereseek
2863 119a 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
tereseek
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."
Reposted fromzoou zoou vianotoco notoco
tereseek
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajustmine justmine
tereseek
9863 60f3 400
Miles Johnston, 2018
Reposted fromciarka ciarka viajustmine justmine
tereseek
Jeśli jesteś uwięziony pomiędzy tym co czujesz, a tym co wypada zrobić i co pomyślą inni, zawsze wybieraj to co może sprawić, że będziesz szczęśliwy, chyba, że chcesz by szczęśliwi byli wszyscy oprócz ciebie.
— autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajustmine justmine
tereseek
9587 d3b3 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
tereseek
8183 7388 400
Reposted fromrol rol vialaparisienne laparisienne
tereseek

“ Przypuszczam, że to, co pociągało mnie w niej najbardziej, to jej iście dziecięcy zachwyt, w który wpadała, gdy ze mną była. To, jak na mnie patrzyła. Jak mnie dotykała. Mówiła, że sprawiłem, iż poczuła się odnowiona. W jakiś dziwny sposób, jeżeli dotrzemy do sedna, po prostu było między nami coś niezwykłego. Kiedy się spotykaliśmy, świat jakby się zatrzymywał. Takiego uczucia nie znajduje się na co dzień. ”
— Minka Kent
Reposted fromtomusterup tomusterup vialaparisienne laparisienne
tereseek
8098 db8f 400
Reposted frompiehus piehus viajunior13 junior13
tereseek
Tęsknię za czymś, co choć na chwilę zajmie moją głowę. Jestem zmęczona byciem sama ze sobą.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tereseek
0546 9d3f 400
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaolvido olvido
tereseek
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolvido olvido
tereseek

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"

November 13 2019

tereseek
Wystarczy, że się człowiek na moment odsłoni, pokaże choć odrobinę ludzkich uczuć, a już dostaje tą swoją wrażliwością po ryju, aż mu gwiazdki migoczą pod kopułą.
— Jens Henrik Jensen - "Mroczni ludzie"
tereseek
9841 24cc 400
Reposted fromBabson Babson viakasiakocimietka kasiakocimietka
tereseek
0357 3495 400
Reposted fromnosiemka nosiemka viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl