Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2020

tereseek
6206 2dc2 400
tereseek
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viafrytkatosia frytkatosia
Sponsored post
feedback2020-admin
 
 
Reposted byckisbacksternenglueckverdantforcerunkensteinMrCoffesucznikrudgierdsunakoniedonaprawieniawildhorses
tereseek
6070 0aab 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
tereseek
3513 9083 400
Reposted fromxawery xawery vialaparisienne laparisienne
tereseek
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. Pracując, boimy się, że stracimy pracę. Tracąc pracę, boimy się, że nie znajdziemy następnej. Nie mając pieniędzy boimy się, że nie będziemy ich mieli już nigdy, trzymając forsę w ręku boimy się, że zaraz ktoś nam ją gwizdnie. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy. Wychowując dzieci boimy się, że coś im się stanie, że wpadną w złe towarzystwo, że to, co próbujemy im przekazać, do nich nie dociera. Boimy się wahań kursów, boimy się krachów na giełdzie, zmian klimatycznych, końca ropy, boimy się tego, że znów wygra PO, znów wygra PiS, a Michał Wiśniewski wciąż będzie nagrywał nowe piosenki. Boimy się Rusków i Unii Europejskiej. Boimy się barbarzyńskich hord narodowców i wyuzdanych hord pedałów. Boimy się tęczy, tej stojącej i tej płonącej.
— Żulczyk
Reposted fromklopokot klopokot vialaparisienne laparisienne
2024 19f1 400
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
tereseek
3893 8ceb 400
Reposted fromxawery xawery vialaparisienne laparisienne

March 28 2020

tereseek
tereseek
tereseek
1132 da71 400
Piotr C. „# To o nas”
tereseek
1765 a206 400
tereseek
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viafrytkatosia frytkatosia
tereseek
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Reposted frominpassing inpassing viafrytkatosia frytkatosia
tereseek
tereseek
Wszystko będzie dobrze (...) choć jeszcze nie dzisiaj.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
tereseek
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna "Panna Nikt"
Reposted fromtomowa tomowa viafrytkatosia frytkatosia
tereseek
6109 ccb2 400
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viafrytkatosia frytkatosia
tereseek
Pewnego dnia, a przynajmniej wydaję się, że stało się to tak nagle, po prostu przestała chcieć być częścią czegokolwiek. Gdziekolwiek przynależeć.
— Jay Asher
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafrytkatosia frytkatosia
tereseek
Próbowała czymś się zajmować, ale nie mogła dłużej skupić uwagi. Jej ciało, wciąż głodne, wołało o miłość, o czułość, o uśmiechy, o gesty.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafrytkatosia frytkatosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...