Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2019

Już nie jestem przekonany czy dam radę.
— happysad (via volcanotears)
Reposted fromkostuchna kostuchna viakotfica kotfica
tereseek
5081 42b9 400
Reposted fromoll oll viakotfica kotfica
6871 e248 400
Reposted fromfabrikk fabrikk viakotfica kotfica
tereseek
5438 6964 400
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
tereseek
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakotfica kotfica
tereseek
1156 e2be 400
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica

September 23 2019

tereseek
tereseek
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viairmelin irmelin
tereseek
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viairmelin irmelin
tereseek
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
Reposted fromwerterowska werterowska viairmelin irmelin
tereseek
Są zwyczajne godziny i są godziny ułomne, kiedy czas zatrzymuje się i potyka, kiedy życie - prawdziwe życie - wydaje się toczyć gdzieś indziej.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
tereseek
Świat dzieli się na dwie kategorie ludzi: tych, którzy robią różne rzeczy i tych, co tylko patrzą. Ludzi, którym przydarzają się różne przygody, i nas, pozostałych, którzy po prostu brną przez życie.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
tereseek
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamefir mefir
tereseek
- Co Cię najbardziej boli, co jest najsmutniejsze?
- Rozczarowania. Bo wcale nie to, że ktoś mi pokaże, że mnie nie lubi. Wcale nie to, że ktoś mnie wkurwi. Wcale nie to, że ktoś mnie wyzwie, obrazi, odrzuci. Najbardziej bolą rozczarowania. Jak spodziewasz się po kimś X, a on robi takie totalnie skrajne Y. Jak wierzysz komuś w X, a on robi Cię w chuja ze swoim Y. Jak ufasz, że ktoś jest X, a on ma niezły ubaw z Twojej naiwności. Tak, to właśnie jest najgorsze i najsmutniejsze.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
tereseek
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
Reposted fromchangecolour changecolour viamefir mefir
tereseek
Mam poczucie, że to, co opowiadamy sobie i innym, kim jesteśmy, kim powinniśmy być, często bardzo rożni się od tego, kim jesteśmy  naprawdę. I ten rozdźwięk sprawia, że cierpimy.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
tereseek

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viairmelin irmelin
tereseek
8914 7572 400
Reposted from4777727772 4777727772 viakotfica kotfica
tereseek
8858 1b38 400
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakotfica kotfica
tereseek
To nie jest takie łatwe bycie tu, gdy Ty jesteś tam.
— wieczorne rozmowy.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl