Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

tereseek
Who cares if one more light goes out?
(...)
Who cares when someone's time runs out?
— Linkin Park "One More Light"
tereseek
4949 4286 400
tereseek
All the walls that you keep building
All this time that I spent chasing
All the ways that I keep losing you
— Linkin Park "Talking To Myself"
tereseek
tereseek
1579 1dc5 400
Reposted fromnyaako nyaako viafajnychnielubie fajnychnielubie
tereseek
Każdy krok, który stawiam, jest dla Ciebie następnym błędem.
— numb
tereseek
[...] Więc powiedz mi, że wszystko jest w porządku.
Powiedz mi, że wybaczam tej nocy i tylko ja mogę siebie uratować.
I nie chcę Ciebie zawieść, ale tylko ja mogę siebie uratować.
— Nobody can save me
Reposted bylottibluebellMonia94

July 24 2017

tereseek
Bardziej lubimy podobnych do nas, bardziej im też ufamy.
— George Boeree
Reposted fromflesz flesz viakotfica kotfica

July 18 2017

tereseek
niby nic, a jednak
— KORTEZ: NIBY NIC.
3146 dae2 400
Reposted fromEdgi Edgi viakotfica kotfica
tereseek
Bo jak można być z kimś tak kłopotliwym? Tak cholernie porąbanym [...] Faceci nie chcą dziewczyn z zaburzeniami lękowymi. Chcą niekłopotliwych, zadowolonych dziewczyn, które dużo się śmieją.
— Krąg
Reposted fromloveorhate loveorhate viakotfica kotfica
tereseek
2685 352d 400
Reposted fromhirngulasch hirngulasch viakotfica kotfica
tereseek
8160 3f65 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakotfica kotfica
3771 b8a1 400
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viatishka tishka
tereseek
2712 691b 400
Reposted fromxalchemic xalchemic viasysia sysia
tereseek
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viasysia sysia
tereseek
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss vianezavisan nezavisan
tereseek
Pod koniec liceum postanowiłem, że będę mówił tylko połowę tego, co myślę. Nie pamiętam już jaka była przyczyna, ale wprowadzałem to w życie przez kilka lat. Aż pewnego dnia odkryłem, że stałem się człowiekiem, który potrafi powiedzieć tylko połowę tego, co czuje.
— Haruki Murakami "Słuchaj pieśni wiatru"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl