Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

tereseek
2170 b942 400
Reposted fromjethra jethra viakrainakredek krainakredek

June 21 2017

tereseek
4812 ab73 400
Reposted fromkaiee kaiee viamefir mefir
tereseek
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viamefir mefir
tereseek
1779 ea86 400
Reposted fromlifeless lifeless viamefir mefir
tereseek
Zawijam wzrok, nie patrzę w tamte strony
Liczenie na cokolwiek to skrzywiony algorytm
— Miuosh - Absynt
Reposted fromacidovsky acidovsky viamefir mefir
tereseek
Czasami myślisz ile jeszcze wytrzymasz
Ze świadomością, że wolność drzemie gdzieś w żyłach
Mylisz się, wybierasz źle jak każdy z nas
Od losu kiedyś wszyscy dostają w twarz
— Eldo - Są rzeczy, których chciałbym nie pamiętać
Reposted fromacidovsky acidovsky viamefir mefir
tereseek
4650 f44b 400
tereseek

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasavanna savanna
tereseek
6488 ad48 400
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
tereseek
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viakotfica kotfica
tereseek
1840 0d35 400
Reposted frommeem meem viakotfica kotfica
tereseek
8616 a107 400
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

May 29 2017

tereseek
Strach przed ludźmi i samą sobą.
Kiedy to się stało?
— tereseek.soup.io
Reposted byohmydeercytatyDzessiklottibluebelllladiaredshadowshineinsplitpersonalityoversensitivenieuciekajzuchaaequitasskyisnolongerthelimititwillgetbetterfrytkatosia

May 24 2017

tereseek
3952 5384 400
Sisters power
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
tereseek
1082 5b93 400
Reposted fromLadykwa Ladykwa viasweetnothingg sweetnothingg

May 15 2017

tereseek
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
tereseek
9963 0695 400
Reposted frompinklagoon pinklagoon viairmelin irmelin
4514 dbf8 400
Reposted fromsoultraveling soultraveling viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl