Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

tereseek
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaolvido olvido
tereseek
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica vianezavisan nezavisan
tereseek
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl vianezavisan nezavisan
tereseek
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole vianezavisan nezavisan
tereseek
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
tereseek
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
tereseek
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
tereseek
tereseek
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
tereseek
"Nothing in the world smells as good as the person you love".

November 23 2017

tereseek
5240 bf4c 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
tereseek
9065 3fe1 400
Reposted frommiqel miqel viairmelin irmelin
tereseek
I gdy wstaniesz rano
Oczekiwaniom szepnij dobranoc
Nic się nie stało
— Mam Na Imię Aleksander
Reposted frommefir mefir viapsycha psycha
tereseek
Nie ma bowiem ciaśniejszego więzienia jak to, które sobie sami zbudowaliśmy.
— A.Onichimowska 'Hera moja miłość'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viapsycha psycha
tereseek
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsycha psycha

November 09 2017

tereseek
4432 194f 400
             "Głupiec, który wie, że jest głupi, przynajmniej w tym jest rozumny. Głupiec, który siebie uważa za mędrca – ten to dopiero jest głupi."

November 08 2017

tereseek
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viakrainakredek krainakredek
tereseek
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— Nicholas Sparks
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapsycha psycha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl