Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

tereseek
Wystarczy, że się człowiek na moment odsłoni, pokaże choć odrobinę ludzkich uczuć, a już dostaje tą swoją wrażliwością po ryju, aż mu gwiazdki migoczą pod kopułą.
— Jens Henrik Jensen - "Mroczni ludzie"
tereseek
9841 24cc 400
Reposted fromBabson Babson viakasiakocimietka kasiakocimietka
tereseek
0357 3495 400
Reposted fromnosiemka nosiemka viamefir mefir
tereseek
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
tereseek
Wolni jesteśmy tylko tam, gdzie nas jeszcze nie znają.
— Limboski
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki vianezavisan nezavisan

September 24 2019

tereseek
Każdy potrafi się poddać. Uważaj na tych, którzy tego nie robią.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
1143 b91e 400
Reposted fromkostuchna kostuchna viakotfica kotfica
Już nie jestem przekonany czy dam radę.
— happysad (via volcanotears)
Reposted fromkostuchna kostuchna viakotfica kotfica
tereseek
5081 42b9 400
Reposted fromoll oll viakotfica kotfica
6871 e248 400
Reposted fromfabrikk fabrikk viakotfica kotfica
tereseek
5438 6964 400
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
tereseek
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakotfica kotfica
tereseek
1156 e2be 400
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica

September 23 2019

tereseek
tereseek
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viairmelin irmelin
tereseek
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viairmelin irmelin
tereseek
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
Reposted fromwerterowska werterowska viairmelin irmelin
tereseek
Są zwyczajne godziny i są godziny ułomne, kiedy czas zatrzymuje się i potyka, kiedy życie - prawdziwe życie - wydaje się toczyć gdzieś indziej.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
tereseek
Świat dzieli się na dwie kategorie ludzi: tych, którzy robią różne rzeczy i tych, co tylko patrzą. Ludzi, którym przydarzają się różne przygody, i nas, pozostałych, którzy po prostu brną przez życie.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
tereseek
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl