Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

1143 b91e 400
Reposted fromkostuchna kostuchna viairmelin irmelin

October 03 2017

tereseek
8060 7d84 400
Reposted fromdelain delain viaadwokatdiabla adwokatdiabla
6052 55d8 400
Reposted fromdivi divi viaadwokatdiabla adwokatdiabla

September 28 2017

tereseek
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viacojest cojest
tereseek
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viacojest cojest
tereseek
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami
Reposted frompotatolovero potatolovero viacojest cojest
9169 892b 400
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacojest cojest
2775 b070 400
Reposted frombrumous brumous viakotfica kotfica
tereseek
Pamiętaj, że jeżeli dobrze ci się z kimś rozmawia, to oznacza, iż druga osoba warta jest czasu...
— G.
Reposted frommefir mefir viakotfica kotfica

September 27 2017

tereseek
Reposted fromFlau Flau viatishka tishka
tereseek
0653 9635 400
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
tereseek

Jeśli ktoś mnie spytałby o zdanie, to ideałem jest sytuacja, kiedy ona i on siedzą przed telewizorem oglądając jakiś serial, była już butelka wina i właśnie otwierana jest druga, a nagle on już lekko wcięty spogląda na nią i mówi: „Jesteś moim najlepszym przyjacielem.”

Bo o to, mym zdaniem, chodzi w życiu.

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakotfica kotfica

September 15 2017

tereseek

Im dłużej żyję

Tym częściej

Odpowiadam nie wiem

Na proste pytania.

— Mirosław Welz

September 13 2017

7209 2a8d 400
2340 cd93 400
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin

September 07 2017

tereseek
me: sad because I’m not productive me: not productive because I’m sad
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamefir mefir

August 16 2017

tereseek
8104 f0c6 400
i pomyśleć, że całe 97% społeczeństwa ma tak samo jak ja...
tereseek
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted frompani-magdalena pani-magdalena viakotfica kotfica
tereseek

August 10 2017

tereseek
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl