Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2017

 

możesz mieć we mnie żonę, ziomka i kochankę.

January 09 2017

9861 f3f6 400
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viay-xcv-y y-xcv-y
5975 0401 400
Reposted fromsaku saku viairmelin irmelin
Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce  się czuć ważnym.
— T. S. Eliot
Reposted fromtraampek traampek viairmelin irmelin
7737 8c04 400
Reposted fromretaliate retaliate viakrainakredek krainakredek
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuc spokoj duszy; zadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyslania - po prostu spokoj. 
— K. Bagieńska / 04.2016 /

January 02 2017

Czekam na jutro. Na każde jutro w którym jesteś.
— Prezydent
Reposted fromderida derida vianezavisan nezavisan
Dopiero potem, kiedy przestałam sobie ze sobą radzić, zaczęłam szukać, czytać mądre książki, chciałam znaleźć wytłumaczenie: dlaczego jednego dnia wszystko mi przychodzi z łatwością, jestem miła, umiem pomóc sobie i innym, a drugiego dnia to jest zupełnie niemożliwe, nie chce mi się żyć. Nie jest to związane z żadną konkretną sytuacją, to jest jakiś ogień w głowie i mrok w oczach, który trawi wszystkie siły. Nie można się tego pozbyć, to zupełnie obezwładnia. I wtedy trzeba dać sobie czas. Ja już wiem, że to mija. „Dajcie Czasowi czas” – pisał Edward Stachura. Zawsze o tym pamiętam.
— Magda Umer, Charaktery 1/2011
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viakotfica kotfica
3163 8085 400
Reposted fromdotknij dotknij viakotfica kotfica
2790 d636 400
Reposted fromnyaako nyaako viakotfica kotfica
Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osoba, jaką możesz być i zabierz się za rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz.
— Shōma Morita
Reposted fromavooid avooid viawishyouwerehere wishyouwerehere

December 31 2016

Ale melancholik tęskni za czymś, czego nie może nazwać. Wystarczy sięgnąć po słynny obraz wilków, które o północy wyją do księżyca. Nie wiesz dlaczego, ale rozumiesz ten ból.
— Lars von Trier
Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.”  I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromyanek yanek viadancingwithaghost dancingwithaghost

December 30 2016

2697 fe2d 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
5942 2993 400
Reposted fromrol rol viamefir mefir
0769 5708 400
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

December 26 2016

0357 3495 400
Reposted fromnosiemka nosiemka viazwierzejuczne zwierzejuczne
Boże! Proszę, daj mi siłę, abym pogodził się z tym, czego zmienić nie mogę; odwagę, abym zmienił to, co mogę zmienić i mądrość, abym potrafił odróżnić jedno od drugiego.
— Reinhold Niebuhr
Reposted fromiblameyou iblameyou viaolvido olvido
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl