Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2016

Po wielu przebytych ciemnych, przepełnionych złudzeniami, jednokierunkowych ścieżkach, które tylko tobie  wydawały się być słuszne znajdujesz tę właściwą. W momencie gdy zaczęłaś już przyzwyczajać się  do tego że one już zawsze mogą być tylko błędnym kierunkiem spotykasz kogoś niezwykłego  na tej zupełnie przypadkowej. Staje się dla ciebie wszystkim. Odtąd to wasza wspólna droga. Każda  minuta bez Niego trwa wieczność, a całe przyszłe życie, które planujecie wydaje się być zbyt krótkie. Chcesz z Nim śmiać się, płakać. wspominać, podróżować, zasypiać i budzić się razem. Możesz mieć zły dzień, tydzień albo miesiąc a wszystko i tak  wydaje się być na swoim miejscu gdy trzymasz Go za rękę.  Nie musisz udawać kogoś innego, lepszego, piękniejszego,nie musisz tkwić w czymś czego nie chcesz. Jesteś dokładnie tam gdzie chcesz być. Niezależnie od tego co dzieje się wokół, tak właśnie wygląda szczęście. 
— dziękuję, że jesteś.
Reposted byphotographersBrainyhereyesprezesfranko
Reposted byphotographersdlaczegonienamihereyes
Reposted byphotographershereyesurodzonawprimaaprilishansoolo
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Japanese political debate show
Reposted fromsamuso samuso viakotfica kotfica
1929 61d6 400
Reposted fromfungi fungi viamefir mefir
grafika quote, dream, and pink
Reposted fromweightless weightless viaolvido olvido

October 18 2016

October 17 2016

Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamysweetnewyork mysweetnewyork
- Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— Andrzej Sapkowski, "Krew elfów"
Reposted fromcudoku cudoku viakotfica kotfica

October 16 2016

To nie twoja sprawa, co myślą o tobie inni.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakaciemilordzie kaciemilordzie
A zresztą jaki sens ma ciągłe nurzanie się we własnym smutku? Przecież to jak jątrzenie rany, niepozwalanie, żeby się zagoiła.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakaciemilordzie kaciemilordzie
“ Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna. ” — Françoise Sagan
Dzięki Tobie skumałem że ten brzydki świat jest piękny..
I nie liczy się tutaj nic  tylko momenty..
Reposted fromnexitby nexitby viakaciemilordzie kaciemilordzie
Play fullscreen
Gdy przestaniesz tak naprawdę znaczyć już cokolwiek dla mnie
Gdy przestanę myśleć o czym myślisz i gdzie idziesz
Gdy to stanie się nieodwracalne gdy stąd wyjdziesz
Gdy nie będę już tak bardzo chciał Cię widzieć
Gdy nie będę chciał Cię słuchać, gdy nie będę z Tobą milczeć
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski
Play fullscreen
Może nie umiem być już ani trochę lepszy
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski
I to nie jest żaden Weltschmerz, nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, chory psychicznie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsecretoflife secretoflife viacountingme countingme

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czem pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czem ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.

— Tuwim
Reposted fromBeatingheart Beatingheart viarefuge refuge
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl